برنامه سفر:

حرکت ساعت 7 صبح از تهزان به سمت جاده چالوس

صرف صبحانه در جاده چالوس

بازدید از موزه مردم شناسی کندلوس و صرف نهار در رستوران

در ادامه گشت در طبیعت کندلوس و بازگشت به سمت تهران

همراه با تور لیدر+صبحانه+نهار+پذیرایی+راهنما+بیمه مسافرتی+پرداخت ورودیه

تجربه ای متفاوت در کنار بهترین هم گروهی هاcool

 زمان برگزاری :انتهای هر هفته