تور سه روزه ویژه شب چله یزد، میبد، نایین (سرزمین بادگیرها)

همراه با موسیقی زنده و پذیرایی ویژه شب چله

همراه با موسیقی زنده و پذیرایی ویژه شب  چله